Select Page

Programmatic Advertising & RTB

Programmatic advertising is een effectieve manier om onverkochte inventory van een website te kopen of verkopen. Het kan voor buyers aantrekkelijk zijn om tegen een relatief lagere prijs op premium websites hun merk te promoten. Tegelijkertijd kan het voor sellers aantrekkelijk zijn om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit de eigen website.

Kennis

Zoeken naar de juiste matches voor jouw merk en het (adviseren bij het) opzetten van preferred deals.

Het (adviseren bij het) opzetten van programmatic guaranteed deals met relevante adverteerders voor jouw merk.

Onderzoeken of het opzetten van een private auction interessant is voor jouw merk en dit realiseren indien het past.

Ondersteunen dan wel uitvoeren van de setup van de open auction, waarbij je kunt denken aan floorpricing rules, blocking rules en white -/blacklists.

Meedenken over een strategie om een zo hoog mogelijk rendement te behalen uit de inventory.

Bekijken van optimalisatiemogelijkheden in de systemen of deals en deze doorspreken dan wel uitvoeren.